Co-ouderschap

Nederland kent op dit moment slechts enkele officiële fokkers van Dwergpinschers. Omdat wij dit ras een warm hart toedragen en we graag zien dat dit ras blijft bestaan zoals het hoort te zijn, fokken wij uitsluitend op kleine schaal af en toe een nestje met als doel de kwaliteit van het ras in stand te houden danwel te verbeteren.

In bijna ieder nestje zit er wel een veelbelovend pupje tussen die je als fokker graag zou willen behouden. Maar een fokker kan nu eenmaal niet altijd uit ieder nestje een pup aanhouden...Een fokker hoort rekening te houden met het welzijn van al zijn honden en genoeg tijd en ruimte te hebben om de honden te verzorgen en te houden. Dit betekent dat men het aantal honden wat in eigen huis gehouden wordt dient te beperken tot een overzichtelijk aantal zodat de honden in een zo'n harmonisch en stressvrij mogelijke roedel kunnen samenleven en dat iedere hond individueel genoeg aandacht krijgt.

Daarom zouden we in de toekomst graag honden, waarvan wij vinden dat ze genoeg kwaliteiten hebben om het ras in stand te houden danwel te verbeteren, in een gezin plaatsen zodat de hond genoeg aandacht krijgt en zich kan ontwikkelen en wij niet hoeven te stoppen met het fokken van dit mooie ras. Want nóg meer honden in onze roedel, zou ten koste gaan van de aandacht/tijd die we ze willen geven. En we zijn zéker geen fokker die zijn oudere honden herplaatst om plaats vrij te maken voor nieuwe honden! Als een hond eenmaal bij ons in huis is, blijft hij/zij bij ons tot zijn/haar dood.

Co-ouderschap – wat is dat??

Als we in de toekomst een nestje pups hebben en er zit een veelbelovend pupje tussen, zouden we die graag onder bepaalde voorwaarden (gratis) plaatsen bij betrouwbare mensen (de co-ouders) en we behouden dan het recht voor om ermee te fokken. De hond woont bij de co-ouder en zal daar ook zijn/haar hele leven blijven wonen. Alle kosten die betrekking hebben op het fokken (zoals gezondheidstesten, het lopen van shows t.b.v. de fokgeschiktheid) komen uiteraard voor onze rekening. De kosten die het hebben van een hond met zich meebrengt (zoals voeding, hondenbelasting, dierenarts etc.) zijn voor rekening van de co-ouder.

Het volgende is van groot belang: Toekomstige co-ouders van onze honden dienen er rekening mee te houden dat zij veelvuldig contact met ons zullen hebben. Daarom is het belangrijk dat er enige mate van sympathie en vertrouwen ontstaat tussen de co-ouder en ons...want uiteindelijk geven wij u onze waardevolste pup kosteloos in vreemde handen!

Mocht u interesse hebben in het co-ouderschap of wilt u hierover meer weten, dan kunt u ons altijd mailen: rostelleysangels@ziggo.nl